Oceňování nemovitostí

V současném právním systému je nedílnou součástí, v procesu změny vlastníka nemovitosti, ocenění nemovitosti dle zákona č. 151/1997 Sb., vč. aktuální prováděcí vyhlášky Ministerstva financí, jedná se o tzv. „administrativní cenu“ pro daňovou povinnost:

  • zjištění ceny jako základu daně z nabytí nemovitosti (z minulosti známá jako daň z převodu nemovitosti), porovnává se skutečná kupní cena s cenou zjištěnou znaleckým odhadem dle zákona, ale pozor tuto cenu určí úředník Finančního úřadu. Pokud je cena určená úředníkem Finančního úřadu příliš vysoká, provedeme pro Vás odhad nemovitosti a zajistíme, aby úředník porovnával skutečnou kupní cenu s cenou odhadu, kterou provedl odborník. Náklady spojené s odhadem nemovitosti Vám budou odečteny od základu daně.
  • zjištění ceny jako základu daně z příjmu (z minulosti známá jako daň darovací a dědická). Dědická daň byla zrušena v plném rozsahu, ale odhad nemovitosti požaduje notář, který dědické řízení vyřizuje a dle tohoto odhadu si pak určí výši notářského poplatku za dědické řízení. Znalecký odhad zajišťuje dědic.
  • od darovací daně byli osvobozeni příbuzní v přímé a pobočné řadě, osoby žijící ve společné domácnosti. V ostatních případech je postup při určení základu daně z příjmu totožný jako určení základu daně z nabytí nemovitosti. Výsledná administrativní cena nemovitosti většinou neodpovídá skutečné tržní hodnotě nemovitosti, vyjma lukrativních lokalit (Praha, Brno, kvalitní rekreační oblasti).

Zajistíme pro Vás odhad nemovitosti tzv. „tržní cena“, pro stanovení tzv. obvyklé hodnoty nebo tržní hodnoty pro:

  • zjištění ceny nemovitosti při žádosti o hypoteční úvěr nebo jiný druh finančního úvěru
  • určení reálné ceny nemovitosti před jejím prodejem nebo nákupem
  • zjištění ceny nemovitosti před rozdělením společného vlastnictví
  • zjištění ceny nemovitosti při vkladu do podnikání
  • zjištění ceny nemovitosti při exekutorském řízení a dražbách
  • zjištění výše náhrady při vyvlastnění nemovitostí a další
  • určení reálné výše nájemného, v daném místě a čase, při pronajímání nemovitosti

Znalecký odhad tržní hodnoty resp. ceny obvyklé určí nejpřesněji skutečnou tržní hodnotu nemovitosti, platnou pro danou oblast a reálný čas.

Ceny odhadu nemovitosti

druh nemovitosti cena vč. DPH
byt od 3 000 Kč
rodinný dům od 5 000 Kč
bytový dům od 8 000 Kč
dle počtu bytových jednotek
pozemek od 2 000 Kč
chata od 4 000 Kč
garáž od 1 500 Kč
kancelář, obchodní prostory dle dohody a počtu m²
věcná břemena dle dohody

web-1.jpg (350 * ???px)